לעיצוב מוצלח השפעה עצומה על מרחב העבודה. תכנון נכון של חלל העבודה מתבסס על חקירה יסודית של צורת העבודה במשרד. פתרון תכנוני נכון ומותאם יהפוך את המשרד למקום יעיל, נוח ונעים.
הקונספט העיצובי הנבחר צריך להיות בהלימה מלאה של ערכי המותג או החברה ולחזק אותם.
חשוב לנו ליצור חלל יי חוד, נעים ועל-זמני שישפיע באנרגיות החיוביות שלו על כלל המשתמשים.

פרויקטים